Trabzon Valiliği
Trabzon Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Trabzon Valiliği
Trabzon Valiliği
Laboratuvara Başvuru ve Numune Kabul Kriterleri

TRABZON BAYINDIRLIK VE İSK?N MÜDÜRLÜĞÜ

LABORATUVARA BAŞVURU VE NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

                -Müdürlüğümüz Yapı Malzemeleri Laboratuarında test edilecek numuneler TS EN 12350-1?e göre mutlaka laboratuvar personeli tarafından alınacaktır.

            -Numuneler mutlaka numune alım tutanağıyla birlikte alınmalı, tutanakta numuneyi alanın ve firma yetkilisinin imzası bulunmalıdır.

            -Alınan numuneler alınan inşaatta 24 saat uygun hava ve saklama koşullarında hareketsiz bekletilmiş olmalı, numunelerin nakliyesi sırasında zarar görmemeleri sağlanmalıdır.

            -Numune kapları veya ambalajları üzerinde numunenin tarifi net şekilde (adı, kodu, firma ve kişi adı, tarihi, miktarı, sınıfı, nereye ait olduğu) yazılmalıdır.

            -Numunelerin güvenliği a?ısından gerektiğinde sadece alıcısı tarafından bilinen şifreleme kullanılmalıdır.           

            -TS 708 Standardının 10.1.2. maddesine göre binalarda kullanılan nervürlü ?elik ?ubukların sınıfları bulunmaktadır. Sınıflarına göre gereken değerlerin standartları değişmektedir. Bu nedenle test i?in alınan ?elik ?ubukların sınıfı belirtilmelidir.

            -Çelik Çekme Deneyi  i?in alınan numuneler ?apx10+26 cm uzunluğunda ve 4 adet olması gerekmektedir.

            -Nervürlü ?elik ?ubuklar inşaat alanından alınırken ?Beton Çeliği Numune Alma? formu doldurulmalıdır.

            -Test edilmek üzere laboratuvara getirilen numuneler yukarıdaki durumlardan herhangi birini taşımıyor ise numune ile ilgili evrak, Numune Red Belgesi düzenlenerek numuneyi getiren kişiye/şirkete verilecektir.

            -Müşteri, talep sırasında laboratuvara asıl numunelerle birlikte şahit numuneler göndermediği takdirde deney sonucuna itiraz etmeyeceğini ve deney tekrarı talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

            -Laboratuvar başvurusu sırasında; Müdürlüğünüz Muhasebe yetkilisi (Ayniyat Saymanı) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Listesindeki test veya deneyin poz numarasına göre ücreti makbuz karşılığı tahsis edilip, makbuzun bir nüshası başvuran kişiye verilir. Alınan ücret daha sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Türkiye Halk Bankası Demirtepe Ankara Şubesi 05000061 nolu hesaba aktarılır.

 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Müd.            Müşteri No: 145 49975

Türkiye Halk Bankası                        Şb.Kodu      : 389

Ankara Şubesi /Demirtepe                 Hesap No   : 05000061

 

            -Başvuru dilek?esine Makbuz No?su yazıldıktan sonra Beton Numune Alma Tutanağı doldurulup imzalanır ve numuneler teslim alınır.