Trabzon Valiliği
Trabzon Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Trabzon Valiliği
Trabzon Valiliği
e-kooperatif

 

           13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 03.06.2010 tarih ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun Ek 1. Maddesinde değişiklik yapılarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için ilgili Bakanlık olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı belirlenmiştir. Bu kapsamda, 13.12.2010 tarihi itibari ile yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile kooperatiflere ilişkin olarak başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan devir alınarak, Bakanlığımızca yürütülmektedir.

 

            Bu çerçevede, Bakanlığımızca yürütülen yapı kooperatiflerine ve üst birliklere yönelik kuruluş, işleyiş, denetim, bilgilendirme ve ilgili sektörler ve kuruluşlarla koordinasyon hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesine yönelik kooperatif bilgi sistemi geliştirilmiştir. Kooperatif bilgi sistemi; kısaca e-kooperatif, internet tabanlı bir uygulama olup, sistemde verilerin koordineli bir şekilde akışını sağlayarak, bakanlık personeli, kooperatif yönetici ve ortakları ile vatandaşa birçok sorumluluk yüklemektedir. 

 

            Sistem sayesinde, kuruluş, denetim, tasfiye, ortaklar cetveli, genel kurul, madde değişiklikleri gibi kooperatiflerle ilgili tüm konuları içeren veri tabanı oluşturulmakla birlikte, sistem üzerinden bakanlık personeli ile koperatif yönetici ve ortakları ile vatandaş arasında entegrasyon sağlanmıştır.  Kooperatifinde tanımlı ve aktif yönetim kurulu başkanı ve ortaklar, sahip olduğu T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresini kullanarak, e-devlet kapısından veya https://yapikooperatif.csb.gov.tr (siteye girilirken DEVAM ET seçeneği ile giriş yapılmalıdır) adresinden sisteme girerken, vatandaş http://yapikooperatifportal.csb.gov.tr adresi ile sistemden faydalanacaktır.

 

              Kooperatif yönetici ve ortakları ile vatandaşlar, yapı kooperatifleri ve üst birliklere yönelik tüm konularda, BİMER üzerinden veya şahsi başvuru ile İl Müdürlüğümüz İmar, İskan ve Kooperatif İşleri Şube Müdürlüğü’nden yardım alabileceklerdir.